رتبه دات نت

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس

بانک اطلاعات رتبه بندی

کلیه اطلاعات و آگهی های مربوط به شرکتهای رتبه بندی شده و آماده واگذاری

بانک اطلاعات مهندسین

کلیه اطلاعات و آگهی های مربوط به مهندسین و صاحبان مدارک آماده رتبه بندی

درج رایگان آگهی

درج رایگان آگهی های مربوط به مهندسین و شرکتهای رتبه دار آماده واگذاری

1052. نیاز به مهندس امتیاز آور

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
نیاز به مهندس امتیاز آور
آگهی دهنده فرجی
شماره تماس 09120576207
شرح به مهندس امتیاز آور جهت رتبه بندی در تمامی رشته ها مورد نیاز تسویه به صورت نقدی و توافقی همرا با تعهد سلب
مسئولیت جهت واگذاری مدرک تماس بگیرید