رتبه دات نت

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس

بانک اطلاعات رتبه بندی

کلیه اطلاعات و آگهی های مربوط به شرکتهای رتبه بندی شده و آماده واگذاری

بانک اطلاعات مهندسین

کلیه اطلاعات و آگهی های مربوط به مهندسین و صاحبان مدارک آماده رتبه بندی

درج رایگان آگهی

درج رایگان آگهی های مربوط به مهندسین و شرکتهای رتبه دار آماده واگذاری

945. نیاز به مهندس امتیاز آور

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
نیاز به مهندس امتیاز آور
آگهی دهنده حسین شیرمحمدی
شماره تماس 09188520954
شرح کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری با 11 سال سابقه مدیرعاملی و امتیازآور شرکت مشاور که 6 سال با بیمه است آماده همکاری هستم