964. نیاز به مهندس امتیاز آور

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
نیاز به مهندس امتیاز آور
آگهی دهنده حسن عیوضی
شماره تماس 09144061343
شرح نیازمند مدرک عمران با 3 سال سابقه بیمه در زمینه راه با تسویه حساب نقدی جهت رتبه بندی شرکت خودم
اگه شد آذربایجانشرقی اگه نشد تمامی شهر های ایران فرقی نداره