654. لیسانس برق

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس برق


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : برق
سابقه : 84
رتبه دار : خیر
توضیحات : دو سال در اختیار شرکت گذاشته میشود.
قیمت : 8,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : حسین
شماره تماس : 09160650030
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 654
کد آگهی : 1523950003567

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت