656. لیسانس مهندسی معدن

3.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس مهندسی معدن


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : مهندسی معدن
سابقه : 32
رتبه دار : خیر
توضیحات : مهندسی معدن اکتشاف
عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران
قیمت : 5,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : فرشیدفرد
شماره تماس : 09120249580
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 656
کد آگهی : 1523966187561

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت