664. لیسانس برق

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس برق


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : برق
سابقه : 125
رتبه دار : بلی
توضیحات :
قیمت : 100,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : جواد
شماره تماس : 09131362500
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 664
کد آگهی : 1524636956575

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت