666. فوق دیپلم ساختمان

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

فوق دیپلم ساختمان


مشخصات
مدرک تحصیلی : فوق دیپلم
رشته : ساختمان
سابقه : 84
رتبه دار : بلی
توضیحات : گواهی با رتبه ابنیه و راه
قیمت : 6,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : پاکزاد
شماره تماس : 09905338681
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 666
کد آگهی : 1524986651530

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت