692. لیسانس عمران

4.3333333333333 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس عمران


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : عمران
سابقه : 36
رتبه دار : بلی
توضیحات : نیاز به مهندس عمران ابنیه 3سال رتبه دار پنج و نیم تا 6 میلیون بسته به سمت
نیاز به مهندس عمران 7سال رتبه دار ابنیه شش و نیم میلیون

نیاز به مهندس عمران راه 3سال رتبه دار 6 تا شش و نیم میلیون بسته به سمت
نیاز به مهندس عمران 7سال راه رتبه دار 7میلیون
قیمت : 0 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : شهبازی
شماره تماس : 09190395024
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 692
کد آگهی : 1527318311349

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت