707. لیسانس مهندسی برق قدرت

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس مهندسی برق قدرت


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : مهندسی برق قدرت
سابقه : 78
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 7,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : سیدمحسن
شماره تماس : 09359136561
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 707
کد آگهی : 1528974623605

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت