710. لیسانس مهندسی عمران سازه

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس مهندسی عمران سازه


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : مهندسی عمران سازه
سابقه : 45
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 6,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : یاشار امیردوست
شماره تماس : 09393132373
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 710
کد آگهی : 1529141875608

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت