721. لیسانس عمران

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس عمران


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : عمران
سابقه : 36
رتبه دار : بلی
توضیحات : نیازمند مهندس عمران گرایش راه 3 سال رتبه دار
قیمت : 6,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : موسسه نگاره ایرانیان
شماره تماس : 09900993135
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 721
کد آگهی : 1529916345616

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت