727. لیسانس مهندس عمران

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس مهندس عمران


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : مهندس عمران
سابقه : 65
رتبه دار : بلی
توضیحات : تخفیف جزیی دارد. سوابق در شرکت های پیمانکاری می باشد.
لطفا فقط تهران و کرج تماس بگیرید. مدرک فقط به عنوان پرسنل امتیاز آور در اختیار شرکت قرار داده می شود نه اعضای هیات مدیره و بابا صلب مسئولیت کامل .
قیمت : 8,200,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : بنی بایرامی
شماره تماس : 09211863292
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 727
کد آگهی : 1530039590272

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت