733. لیسانس صنایع

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس صنایع


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : صنایع
سابقه : 11
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 4,500,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : صوفی زاده
شماره تماس : 09122706252
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 733
کد آگهی : 1530166712431

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت