753. لیسانس عمران

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس عمران


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : عمران
سابقه : 34
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 5,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : شهریار دزیانی
شماره تماس : 09123400186
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 753
کد آگهی : 1531654823637

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت