760. لیسانس مهندسی محیط زیست

2.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس مهندسی محیط زیست


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : مهندسی محیط زیست
سابقه : 84
رتبه دار : بلی
توضیحات : بازنشسته هم مورد قبول می باشد-
رشته های مهندسی شیمی و برق هم قابل قبول می باشد
قیمت : 50,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : بهروز بهزادفر
شماره تماس : 09361222902
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 760
کد آگهی : 1531817177640

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت