774. لیسانس عمران پرسنل نیازمندم

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس عمران پرسنل نیازمندم


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : عمران پرسنل نیازمندم
سابقه : 36
رتبه دار : بلی
توضیحات : نیازمند مهندس رتبه راه بعنوان پرسنل
قیمت : 6,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : لطفی
شماره تماس : 0911769320
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 774
کد آگهی : 1532446571131

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت