780. لیسانس نیاز به مکانیک یا برق رتبه دار جهت پرسنل

2.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس نیاز به مکانیک یا برق رتبه دار جهت پرسنل


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : نیاز به مکانیک یا برق رتبه دار جهت پرسنل
سابقه : 38
رتبه دار : بلی
توضیحات : مهندس مکانیک رتبه دار تاسیسات یا مهندس برق رتبه دار تاسیسات جهت سمت پرسنل امتیاز آور با پرداخت 4 میلیون فوری فوری مورد نیاز است

تماس تلگرام 09190395024

قیمت : 4,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : شهبازی
شماره تماس : 09190395024
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 780
کد آگهی : 1532756856349

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت