791. لیسانس مکانیک

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس مکانیک


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : مکانیک
سابقه : 36
رتبه دار : بلی
توضیحات : نیاز به مهندس مکانیک با گواهی کار در زمینه تاسیسات
قیمت : 7,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : ثبت پارس
شماره تماس : 02122881235
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 791
کد آگهی : 1532850490530

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت