801. لیسانس برق الکترونیک

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس برق الکترونیک


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : برق الکترونیک
سابقه : 120
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 40,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : مهدی جعفری
شماره تماس : 09125831024
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 801
کد آگهی : 1533106797658

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت