808. لیسانس الکترونیک

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس الکترونیک


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : الکترونیک
سابقه : 180
رتبه دار : خیر
توضیحات : توافقی
قیمت : 0 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : هعدنی
شماره تماس : 09906688337
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 808
کد آگهی : 1533213938662

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت