1712. فوق دیپلم کارهای عمومی ساختمان

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

فوق دیپلم کارهای عمومی ساختمان


مشخصات
مدرک تحصیلی : فوق دیپلم
رشته : کارهای عمومی ساختمان
سابقه : 140
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 12,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : شهریاری
شماره تماس : 09193215598
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 1712
کد آگهی : 15650181861044

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت