1719. لیسانس معماری

2.25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس معماری


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : معماری
سابقه : 36
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 7,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : نورمحمدی
شماره تماس : 09118294830
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 1719
کد آگهی : 15654277901011

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت