1761. لیسانس مکانیک حرارت و سیالات

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس مکانیک حرارت و سیالات


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : مکانیک حرارت و سیالات
سابقه : 133
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 15,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : محمود مرتضوی
شماره تماس : 09354571880
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 1761
کد آگهی : 15683515041074

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت