1764. لیسانس عمران و معماری

3.3333333333333 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس عمران و معماری


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : عمران و معماری
سابقه : 60
رتبه دار : بلی
توضیحات : نیازمند مهندس عمران و معماری با سابقه بیمه مهندسین مشاور .
قیمت : 7,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : Mahmoudi
شماره تماس : 09392741183
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 1764
کد آگهی : 15684508821068

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت