1853. لیسانس مهندسی پلیمر

3.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس مهندسی پلیمر


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : مهندسی پلیمر
سابقه : 22
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 5,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : احمدپور
شماره تماس : 09372702135
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 1853
کد آگهی : 15705350451117

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت