1855. لیسانس الکترونیک

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس الکترونیک


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : الکترونیک
سابقه : 45
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 5,500,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : محمد
شماره تماس : 09192889357
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 1855
کد آگهی : 15706375761118

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت