2078. لیسانس عمران

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس عمران


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : عمران
سابقه : 36
رتبه دار : خیر
توضیحات : نیازمند مهندس با مدرک کارشناسی عمران
قیمت : 6,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : اسدی
شماره تماس : 09199734158
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 2078
کد آگهی : 15753799631179

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت