2081. لیسانس برق الکترونیک

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس برق الکترونیک


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : برق الکترونیک
سابقه : 85
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 6,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : رقیه حلاجی
شماره تماس : 091364594032
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 2081
کد آگهی : 15754429431181

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت