2088. لیسانس برق کلیه گرایشها

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس برق کلیه گرایشها


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : برق کلیه گرایشها
سابقه : 84
رتبه دار : بلی
توضیحات : نیازمند مهندس امتیاز آور با قرار داد 2ساله 8میلیون
قیمت : 8,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : امیر فیضی
شماره تماس : 09354228275
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 2088
کد آگهی : 15755244501134

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت