2104. لیسانس عمران یا معماری

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس عمران یا معماری


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : عمران یا معماری
سابقه : 85
رتبه دار : خیر
توضیحات : با سلام
نیاز به مهندس عمران یا معماری جهت اخذ گرید.
قرارداد 2 ساله.
قیمت : 15,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : مهدی
شماره تماس : 09387054694
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 2104
کد آگهی : 15756402651184

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت