2108. لیسانس مهندس برق

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس مهندس برق


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : مهندس برق
سابقه : 36
رتبه دار : بلی
توضیحات : به دو نفر مهندس برق با سا بقه حداقل 36 ماه در شرکت های رتبه دار نیاز است
قیمت : 8,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : mahmood
شماره تماس : 09103159597
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 2108
کد آگهی : 15757035301185

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت