119. لیسانس الکترونیک

0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس الکترونیک


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : الکترونیک
سابقه : 90
رتبه دار : بلی
توضیحات : رتبه تاسیسات
قیمت : 6,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : رحیمی
شماره تماس : 88351640
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 119
کد آگهی : 143686081565

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت