132. لیسانس زمین شناسی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس زمین شناسی


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : زمین شناسی
سابقه : 84
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 5,700,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : شادمنش
شماره تماس : 09381751555
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 132
کد آگهی : 143854109942

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت