133. لیسانس تاسیسات

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس تاسیسات


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : تاسیسات
سابقه : 84
رتبه دار : بلی
توضیحات : سابقه نفت و گاز
قیمت : 5,500,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : شادمنش
شماره تماس : 09381751555
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 133
کد آگهی : 143854115342

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت