2379. لیسانس برق

4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس برق


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : برق
سابقه : 90
رتبه دار : بلی
توضیحات : مهندس برق 7 سال رتبه دار.اگر بی رتبه باشه بیمه مرتبط با برق و نیرو باشه .
مدیر عاملی
امکان قطع دو ماه بیمه
حضور الزامی
قیمت : 13,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : حسینی
شماره تماس : 09178805032
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 2379
کد آگهی : 15806268061080

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت