2394. لیسانس مهندس مکانیک

4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس مهندس مکانیک


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : مهندس مکانیک
سابقه : 48
رتبه دار : بلی
توضیحات :
قیمت : 11,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : مهرداد
شماره تماس : 09191403323
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 2394
کد آگهی : 15809066021020

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت