2395. دکترا برق

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

دکترا برق


مشخصات
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته : برق
سابقه : 85
رتبه دار : بلی
توضیحات :
قیمت : 20,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : کوتی
شماره تماس : 09163102075
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 2395
کد آگهی : 15809915301270

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت