2516. فوق لیسانس لیسانس عمران عمران و ارشد زلزله

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

فوق لیسانس لیسانس عمران عمران و ارشد زلزله


مشخصات
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته : لیسانس عمران عمران و ارشد زلزله
سابقه : 120
رتبه دار : بلی
توضیحات : لیسانس عمران عمران سال 90
ارشد عمران زلزله 94
سابقه بیمه از سال 86 شرکت مشاور رتبه دار
مدیرعامل صوری و... تماس نگیرد

قیمت : 18,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : حسنی
شماره تماس : 09122348261
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 2516
کد آگهی : 15851151301168

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت