195. لیسانس معماری

3.1666666666667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس معماری


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : معماری
سابقه : 36
رتبه دار : بلی
توضیحات : شماره تماس های دیگر 44296007 و 44298015
ثبت شرکت و رتبه بندی
قیمت : 6,800 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : محمد پسندیده
شماره تماس : 09125940514
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 195
کد آگهی : 1473144321116

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت