196. لیسانس برق الکترونیک

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس برق الکترونیک


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : برق الکترونیک
سابقه : 84
رتبه دار : خیر
توضیحات : شماره تماس های ثابت شرکت 44296007-44298015
قیمت : 5,700 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : محمد پسندیده
شماره تماس : 09125940514
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 196
کد آگهی : 1473247089116

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت