197. لیسانس مهندسی معدن

2.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس مهندسی معدن


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : مهندسی معدن
سابقه : 84
رتبه دار : خیر
توضیحات : شماره تماس های شرکت 44296007-44298015
قیمت : 3,800 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : محمد پسندیده
شماره تماس : 09125940514
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 197
کد آگهی : 1473247538116

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت