2949. لیسانس مهندسي مكانيك

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس مهندسي مكانيك


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : مهندسي مكانيك
سابقه : 250
رتبه دار : بلی
توضیحات : بازنشسته ، تاييد شده جهت اخذ گريد انرژي ، قرار داد 4 ساله با رقم 40 ميليون يكجا اول
قیمت : 40,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : مسعود هيوند
شماره تماس : 09123512231
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 2949
کد آگهی : 15901734011377

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت