218. لیسانس مهندسی شیمی

3.25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس مهندسی شیمی


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : مهندسی شیمی
سابقه : 110
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 6,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : محمدرضا طاهریان
شماره تماس : 09363884720
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 218
کد آگهی : 1486733584167

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت