220. لیسانس برق قدرت

4.25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس برق قدرت


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : برق قدرت
سابقه : 63
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 5,500,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : معماري
شماره تماس : 09150665600
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 220
کد آگهی : 1486813219168

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت