227. لیسانس مهندس نقشه برداری

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس مهندس نقشه برداری


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : مهندس نقشه برداری
سابقه : 73
رتبه دار : بلی
توضیحات : تمامی سوابق بیمه ای در شرکت های رتبه دار می باشد
قیمت : 5,900,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : مالکی
شماره تماس : 09106744980
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 227
کد آگهی : 1487632893170

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت