228. لیسانس مهندسی معدن استخراج

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس مهندسی معدن استخراج


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : مهندسی معدن استخراج
سابقه : 108
رتبه دار : خیر
توضیحات : تهران
قیمت : 8,500,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : اشرفی
شماره تماس : 09125497950
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 228
کد آگهی : 1488210985174

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت