229. لیسانس مهندسی مواد

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس مهندسی مواد


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : مهندسی مواد
سابقه : 36
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 2,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : مائده مقصودلو
شماره تماس : 09117701959
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 229
کد آگهی : 1488361716175

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت