230. فوق لیسانس برق کنترل

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

فوق لیسانس برق کنترل


مشخصات
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته : برق کنترل
سابقه : 48
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 5,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : محبی
شماره تماس : 09123464273
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 230
کد آگهی : 1488551130177

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت