231. دکترا مهندسی شیمی

2.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

دکترا مهندسی شیمی


مشخصات
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته : مهندسی شیمی
سابقه : 96
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 9,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : خوشحال
شماره تماس : 09171320485
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 231
کد آگهی : 1488551195177

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت