239. لیسانس برق قدرت

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس برق قدرت


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : برق قدرت
سابقه : 120
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 4,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : سعید عبدالرحیمی
شماره تماس : 09122547295
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 239
کد آگهی : 1491709810193

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت