243. لیسانس مکانیک

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

لیسانس مکانیک


مشخصات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته : مکانیک
سابقه : 64
رتبه دار : خیر
توضیحات :
قیمت : 3,000,000 تومان
مشخصات آگهی دهنده
نام آگهی دهنده : فاطمه وطن دوست
شماره تماس : 09030906861
مشخصات آگهی
نوع آگهی : رایگان
شماره آگهی : 243
کد آگهی : 1493214010207

صحت کلیه اطلاعات ثبت شده به عهده آگهی دهنده می باشد.

سامانه جامع رتبه بندی و تامین مهندس رتبه دات نت